Väghållning

Vi utför sommarvägunderhåll i form av grushyvling/ ythyvling med traktor och tillkopplad vägskrapa. Vi utför även väggrusning/ grusspridning med vår lastbil.

I vagnparken finns en större Vreten V4 och en mindre Vreten V3 Vägskrapa.

 

2021-05-10 

Vreten V3 i arbete på en enskild grusbelagd väg.

2020-11-17

Vreten V4 slutfört uppdrag på en enskild grusbelagd vägsträcka.

2020-07-09

Materialtransport med lastväxlare.